Контакти

ДЕКАЕКСИ 

Централен офис:

1303 София,
ул. Княз Борис I № 151, ет. 2
тел. 02 434-15-25
GSM: 0877 163216